Konsumentinkasso

Inkasso mot privatpersoner brukar innebära ärenden med små belopp och stora volymer. Vår verksamhet är anpassad för att hantera just detta.

Vi tar bara betalt om vi lyckas, så att vi når en hög lyckandegrad är lika viktigt för oss som för er.

Vi hanterar även enstaka ärenden mot konsumenter. 

Företagsinkasso

Vi har flerårig erfarenhet av Inkasso, vi är din samarbetspartner när dina kunder inte betalar i tid. 

I vissa fall går det ändå så långt att man tvingas att kräva in betalningar och det är inte alltid så lätt att göra samtidigt som man behåller en god kundrelation. Det är där vi kan hjälpa er tack vare vårt engagemang och betydande erfarenheter utav inkasso.

Utlandsinkasso

Vi hanterar utlandsinkasso i Norge, Danmark, Finland och övriga länder i vårt nätverk. 

Alla utlandsärenden hanteras professionellt av våra ombud och partners som är affärsjuridiska experter på respektive lands lagstiftning och praxis. 

Hur fungerar inkasso i praktiken?

Plötsligt händer det! Kunden betalar inte. Att veta hur ni ska gå tillväga eller vilka åtgärder som krävs för att kunna få betalt är inte alltid det lättaste. Vi på Invoice Inkasso guidar er, steg för steg, genom en vanlig fordringsprocess.

Betalningspåminnelse

Några dagar(3-5) efter det att fakturan har förfallit är det lämpligt att skicka ut en betalningspåminnelse. Det kan vara så att kunden har gjort en inbetalning som inte nått fram till ert konto än. Detta händer ofta när inbetalningar sker utan tanke på helgdagar och bankernas transaktionstider. När en påminnelse skickats ut kan ni debitera en påminnelseavgift på 60 kr.

Har ni bra kontakt med kunden som inte har betalat kan det ibland vara värt att ringa ett enkelt samtal för att påminna dem om den obetalda fakturan. Det är mycket som kan falla mellan stolarna och även den bäste kan göra fel ibland. Vill ni inte själv jaga kunder som inte betalar är det ett bra tillfälle att ta hjälp av ett inkassobolag direkt efter det att fakturan har förfallit.

Inkassokrav

Betalar kunden inte trots betalningspåminnelse är det dags för ett inkassokrav. Inkassokravet kan med fördel skickas ut redan 7 dagar efter påminnelsen. Ni får även lägga på en avgift på 180 kronor för varje inkassokrav.

Inkassokravet måste skickas via brev till mottagarens folkbokföringsadress eller särskilda postadress som är registrerad hos Skatteverket. Vid utebliven betalning, ring gärna kunden (gäldenären) efter det att inkassokravet har förfallit för att höra om betalning har gjorts. Då inkassokrav är ett känsligt ämne för många kan det kännas skönt att låta en tredje part ta hand om kommunikationen.

Betalningsföreläggande

Om kunden fortfarande inte betalar trots inkassokrav och kontaktförsök kan det bli aktuellt med ett så kallat betalningsföreläggande. Det innebär att ni lämnar över fordringen till Kronofogden. Ni får debitera kunden 680 kronor vid ett betalningsföreläggande.

När delgivningskvittona är undertecknade av gäldenären så får ni som borgenär/sökande ett utslag. Med det utslaget kan man ansöka om Verkställighet hos Kronofogden. Verkställighet innebär att Kronofogden gör en tillgångsundersökning och ser om gäldenären har några utmätningsbara tillgångar, det kan vara både fast och lös egendom.

Tvistig Fordran

Om kunden bestrider inkassokravet och har giltiga skäl måste fordringsägaren avgöra om denne vill göra en stämningsansökan i Tingsrätten. Det är Tingsrätten som avgör saken om parterna inte kan enas. Vi på Invoice Inkasso kan hjälpa till med både stämningsansökan och företrädande i Tingsrätten.

Den som väntar på något gott

Många fordringar löses med hjälp av tydlig kommunikation och möjlighet för den som är skuldbelagd att göra rätt för sig. Ibland är det dock skönt att kunna lämna över fordringarna till en tredje part. Det är just detta som vi på Invoice Inkasso specialiserar oss på. Vi hjälper dig hela vägen från obetald faktura tills skulden är betald.

Om Invoice Inkasso

Våra inkassohandläggare har erfarenhet av att hantera flera olika fordringstyper och vi har tillstånd av Datainspektionen att bedriva inkassoverksamhet. Vi driver in fordringar åt er på ett effektivt och professionellt sätt samtidigt som vi är måna om att bevara relationen som ni har byggt upp med era kunder. 

Vill du veta mer om våra tjänster?

Fyll i formuläret nedan för att bli kontaktad av en av våra specialister inom 24 timmar.
Vill du hellre kontakta oss?

040-39 68 29
info@invoiceinkasso.se

1

Inkassokrav

Vi tar emot era förfallna fakturor och skickar ut inkassokrav. Blir kravet inte betalt gör vi en bedömning av gäldenärens betalningsförmåga, kontaktar er och ger vår rekommendation.

2

Kronofogden

Lyckas vi inte upprätta en dialog med gäldenär och om betalning inte inkommer är det viktigt att få skulden fastställd. Vår rekommendation i det här skedet är i stort sett alltid att skicka in ett betalningsföreläggande.

3

Verkställighet

När utslag meddelats är skulden fastställd och vi kan vända oss till Kronofogden för att mäta ut tillgångar. Om gäldenär saknar utmätningsbara tillgångar lägger vi ärendet på efterbevakning och vi står för samtliga utgifter.

4

Tingsrätt

Om gäldenär bestrider betalningsföreläggande eller inte blir delgiven hjälper vi dig med stämningsansökan och företräder er i tingsrätten.

inkassoprocess
Stäng meny